Protocol  Horeca

Na de intelligente lockdown sinds medio maart, zijn we blij dat de horeca nu onder voorwaarden weer open mag waarbij 1,5 meter afstand het uitgangspunt is.

De kernvraag bij deze gedeeltelijke opening is: Hoe kunnen we de horeca weer op gang brengen waarbij de gezondheid van onze gasten en medewerkers gewaarborgd blijft?

KHN (Koninklijke Horeca Nederland) heeft een protocol ‘Heropening Horeca’ opgesteld. Dit protocol is tot stand gekomen in samenwerking met horecaondernemers en VNO-NCW/MKB Nederland en afgestemd met de overheid.

In dit protocol wordt beschreven waar horecaondernemers aan moeten voldoen om op een verantwoorde wijze weer open te gaan en de kans op besmetting tot een minimum te beperken. Gezondheid, goede hygiëne en gastvrijheid gaan daarbij hand in hand.

Café-Restaurant De Krachtcentrale heeft ter info een samenvatting gemaakt van onze meest belangrijke richtlijnen en maatregelen:

 • Het café-restaurant kan binnen uitsluitend bezocht worden met een reservering. Voor de maand oktober is de maximale capaciteit 30 personen per shift (excl. personeel):
  • Middag shift: van 11:30 tot 14:00 en van 14:00 tot 16:30 uur
  • Avond shift: van 17:30 tot 19:30 en van 19:30 tot 22:00 uur
 • Bij ontvangst zal er een controlegesprek plaatsvinden om in te schatten of er gezondheidsrisico’s zijn. Zo ja, dan moet de toegang geweigerd worden.
 • Als u met een groep komt van 5 of meer personen, dan moet tijdens het controlegesprek ook gevraagd worden of de gasten een gezamenlijk huishouden vormen. Als dit niet het geval is, dient men minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar te waarborgen.

Algemene richtlijnen voor onze gasten:

 • Houd 1,5 meter afstand tot andere gasten en de medewerkers. Maar:
  • aan een tafel mogen maximaal 4 personen of een gezamenlijke huishouding die uit meer personen bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten
  • aan de bar mogen maximaal 4 personen of een gezamenlijke huishouding die uit meer personen bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten.
 • Op het terras mag je alleen zitten, niet staan.
 • Blijf thuis als je verkouden bent of griepklachten hebt.
 • Het horecabedrijf kan gasten weigeren bij vermoeden van verkoudheid- en/of griepklachten.
 • Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.
 • Was bij binnenkomst grondig je handen.
 • Was na het toiletbezoek grondig je handen.
 • Betaal contactloos (pin of mobiel)
 • Wanneer je je niet houdt aan de 1,5m regels van het horecabedrijf en/of de geldende 1,5m regels van de overheid, dan kan de toegang worden ontzegd. Schade die het horecabedrijf lijdt door jouw handelen in strijd met die regels kan op jou worden verhaald.

Warme groet,

Team Café-Restaurant De Krachtcentrale